O nás

Zvolte si typ nemovitosti

O nás

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 25. května 2018 se v České republice řídí ochrana osobních údajů fyzických osob dle nových pravidel vycházejících z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Společnost RECOM REALITY s.r.o. se sídlem T.G.Masaryka 883/53, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25238744, poskytuje svým klientům následující služby:

 • služby v oblasti realitní činnosti;
 • služby v oblasti správy nemovitostí;
 • vedení pracovně právní agendy.

Správce osobních údajů
Společnost RECOM REALITY s.r.o. jakožto správce osobních údajů provádí shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů, nutných pro řádný výkon své činnosti, zejména pak pro:

 • mzdy a personalistiku;
 • realitní činnost;
 • správu nemovitostí.

Zpracovatel osobních údajů
Společnost RECOM REALITY s.r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při poskytování těchto služeb:

 • mzdy a personalistika;
 • realitní činnost;
 • správa nemovitostí.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle „čl. 6“, „odstavce 1“, písmena „c)“ Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud se nejedná o oprávněný zájem, souhlas, či plnění smlouvy v rámci dané činnosti nebo pokud není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo odvolat souhlas.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti RECOM REALITY s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti či elektronickou formou na e-mailové adrese: prodej@recomreality.cz.

Podporujeme

Petr Lindák, naturální kulturista – mistr ČR 2019, 3. místo na MS 2019 Atény

 • mistr světa z roku 2021 Rumunsko

Český rybářský svaz MO Karlovy Vary

podporujeme HC ENERGII Karlovy Vary

Reference

Spokojení zákazníci

O nás

Realitní společnost RECOM REALITY s.r.o. nabízí v Karlovarském kraji komplexní služby v oblasti zprostředkování prodeje, pronájmu a správě nemovitého majetku. Svou širokou nabídku nemovitostí v posledních letech rozšířila o inženýrskou, developerskou a konzultační činnost a svou působnost rozšířila na celou Českou republiku včetně hlavního města Prahy.

Realitní společnost RECOM REALITY s.r.o. byla založena sdružením fyzických osob, podnikajících v realitách na území Karlovarského kraje od roku 1990. Od roku 2015 je jediným vlastníkem a jednatelem této karlovarská realitní kanceláře Jakub Žikeš. Společnost RECOM REALITY s.r.o. v Karlových Varech nabízí ve svém portfoliu prodej a pronájem bytů, rodinných domů a vil, chaty a chalupy, komerční objekty, prodej i pronájem provozních areálů a prodej hotelů a penzionů.

Společnost RECOM REALITY s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 – systém řízení kvality, nově pak ISO 9001:2008. Společnost je členem Asociace realitních kanceláří České republiky. Ing. Ivan Žikeš, který ve společnosti působí nadále jako konzultant a spolupracující odhadce, je členem:

 • Světové organizace realitních makléřů FIABCI
 • Národní asociace realitních makléřů USA (NAR)
 • nositelem prestižního amerického certifikátu CIPS (certifikovaný specialista pro mezinárodní realitní obchod) udělený NAR v roce 1997 a certifikátu QOZ – Obchodník s nemovitostmi se zástavou, vydaný Bankovním institutem, a.s Praha v roce 1998