Soudní znalecná kancelář Ing. Ivana Žikeše

  • Od roku 1981 soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, od roku 1987 pak ještě v oboru stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a vodní.
  • V roce 2006 jako jediný odhadce v Karlovarském kraji složil certifikanční  zkoušku dle standardů Evropské unie TEGoVA a roce 2016 prošel recertifikací, což jej opravňuje k oceňování nemovitého majetku v EU.
  • Člen České komory odhadců majetku, vedoucí agenturního střediska, posuzovatelem v procesu certifikace odhadců. 
  • Autor první cenové mapy v ČR uznané Ministerstvem financí pro rok 1993 jako závazný cenový předpis.
  • Členství v National Association of Realtors,  nositel  i v USA ceněného certifikátu CIPS (Certified International Property Specialist).
  • Zakládající člen Asociace realitních kanceláří ČR, v jejíž čele stál jako prezident 10 roků.
 
  • Oceňoval např. celý nemovitý majetek Karlovarského porcelánu THUN a.s. pro konkurzního správce, některé nemovitosti České televize, hotely a lázeňské domy, majetek Města Karlovy Vary, některé majetky Českých drah, část administrativních objektů VZP a pod.
  • Jako smluvní odhadce pracuje pro MONETA Money Bank a.s., Českou spořitelnu a.s.
Kontakt:
GSM: +420 602 414 788
E-mail: ivan@zikes.eu
Adresa: Heřmánková 234, 362 11 JENIŠOV
www.zikes.eu